Biurowiec

Biurowiec (budynek biurowy) – budynek mieszczący biura i inne pomieszczenia służące za miejsce wykonywania pracy umysłowej.

Klasyczne biurowce stanowią siedziby zarządu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych. W szerszym ujęciu do biurowców zalicza się budynki urzędów administracji państwowej albo też mieszczące całość przedsiębiorstwa nieprodukcyjnego.

Biurowiec jest to ogólnie pokój lub inne miejsca, w których ludzie pracują , ale może również oznaczać pozycję wewnątrz organizacji z określonych obowiązków z nim związane. Kiedy używane jako przymiotnik , termin „biuro” może odnosić się do działalności zadań związanych. W prawnej formie pisemnej, firma lub organizacja ma biura w dowolnym miejscu, że ma oficjalne położenie, nawet jeżeli obecność polega, na przykład przechowywanie silosu zamiast biura.

Biurowiec jest architektonicznym zjawiskiem i zjawiskiem społecznym, czy jest to małe biuro, takich jak ławki w rogu małego biznesu wielkości bardzo małej (patrz Small Office / Home Office ) przez całe piętra budynków aż po ogromne budynki w całości przeznaczone dla jednej firmy. We współczesnych warunkach biurowych zazwyczaj odnosi się do miejsca, gdzie pracownicy pracujący umysłowo są zatrudnieni.

Współczesne biurowce powstają jako wyspecjalizowane obiekty o rzucie zorganizowanym wokół elementów stałych – mieszczących piony komunikacyjne i pomieszczenia sanitarne. Poszczególne pomieszczenia mogą być wydzielane przy pomocy ścian działowych, zwykle o lekkiej konstrukcji (np. gipsowo-kartonowej).

Typologia funkcjonalno-przestrzenna biurowców

W zależności od zasady organizacji rzutu wewnętrznej można wyróżnić:

 • biurowce o otwartym rzucie (jednoprzestrzenne)
 • biurowce o rzucie podzielonym na pomieszczenia:
  • dwutraktowe
  • trójtraktowe
 • biurowce o układzie mieszanym

Poszczególne typy mogą występować w różnym układzie rzutu, jako:

 • budynki w formie podłużnej i skomponowane z nich zespoły
 • w formie rzutu o symetrii środkowej (wielobok, krzyż, gwiazda)
 • w formie wieloboku (najczęściej czworoboku) wokół zamkniętego dziedzińca
 • w formie rzutu nieregularnego

Dodaj komentarz